Ajankohtaista

25.05.2018
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 24.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Liikuntakeskus Pulssi Oy, 1892872-0
osoite: Välkkilänkatu 7, 60120 Seinäjoki
puhelin: 040 9137 625
sähköposti: info@liikuntakeskuspulssi.fi

 

Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa

Satu Talasmäki
Tommi Talasmäki

 

Rekisterin nimi

Liikuntakeskus Pulssin asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuussuhteeseen ja/tai rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käyttää sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen sekä yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tietojen rekisteröimisen myötä myös pystymme myöntämään asiakkaalle oikeuden päästä tiloihimme omatoimisesti, tiedämme, keitä tiloissamme kulloinkin on, ja paikan varaaminen tunneiltamme on rekisteröidylle mahdollista.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavat asiat:
- nimi, henkilötunnus, syntymäaika ja sukupuoli
- tarpeelliset yhteystiedot, esimerkiksi katuosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- asiakasnumero ja rekisteröintitunnus
- nettipalveluissamme tarvittava käyttäjätunnus ja salasana
- kulkukortin numero
- käyntien ajankohdat ja määrät
- laskutustiedot ja pankkimaksuja varten luotu viitenumero
- tiedot asiakkaan ostamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja maksamisesta
- rekisteröidyn itse ilmoittama alennushintaan oikeuttava syy tai jäsenyystaukoon tai jäsenyyden katkaisemiseen oikeuttava syy
- kuuluminen johonkin ryhmään (työpaikka, harrastusryhmä, urheiluseura tms.) ja mahdollisesti asema ko. ryhmässä, jos nämä tiedot ovat olennaisia ryhmän asiakkuuden hoitamisen kannalta
- viestit, kommentit, aineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet, jotka sopimussuhteen hoitamisessa on olennaista ottaa huomioon

Rekisteröity tallentuu videovalvontaamme.

Verkkopalveluiden käytöstä voidaan kerätä teknisesti tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai -kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, selaintyyppi sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Palveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisterinpitäjän verkkosivustolla tietoa evästeillä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai ryhmältä (työpaikka, harrastusryhmä, urheiluseura tms.), johon kuuluvana hän käy treenaamassa.

Tietoja voidaan saada myös rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista, kuten Google Analyticsista, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan ulkopuoliselle vain perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. henkilökohtaista ohjausta pyytävän asiakkaan tiedot ohjausta antavalle henkilölle). Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle markkinointitarkoituksiin.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.

Asiakastiedot ovat sähköisessä muodossa Enkoran tietojärjestelmässä. Muut sähköiset tiedostot, kuten koosteet maksuista ja ostetuista tuotteista, sekä valvontakameratallenteet ovat asianmukaisesti suojattuina joko pilvipalvelussa tai omissa tallennusjärjestelmissämme lukituissa tiloissa. Paperille tulostettuja tietoja säilytetään lukitussa tilassa, ja ne hävitetään niiden käytyä tarpeettomiksi. Valvontakameroiden tallenteet tuhoutuvat viimeistään 6 kk päästä kuvaushetkestä.

Näitä tietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijämme, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Heistä jokaisella on asiakasrekisteriin henkilökohtainen tunnuksensa ja salasanansa.

Jotkin yhteisöt haluavat laskujensa mukaan listan, jossa on yhteisöön kuuluvien treenaajien kuittaukset käynneistään. Jos nämä treenaajat käyvät treenaamassa myös asiakaspalveluaikojemme ulkopuolella, heidän nimilistaansa ei voida säilyttää lukitussa tilassa. Nimilistassa pyydetään ilmoittamaan vain ne tiedot, jotka ko. yhteisö listaan merkittäväksi haluaa.

Tilanteissa, joissa asiakkaamme ei jostakin syystä saakaan kirjauduttua kirjautumisruudullamme sisään, asiakkaalla on kaksi vaihtoehtoa ennen treenaamaan menoaan: hän voi ilmoittaa käynnistään meille tekstiviestillä ennen treenaamaan menoaan tai toisena vaihtoehtona – oman harkintansa mukaan – kuitata käyntinsä kirjautumisruutumme vieressä kaikkien kävijöiden saatavilla olevaan kävijälistaan, johon pyydetään merkitsemään nimi, saapumisaika ja treenilaji. Kävijälista vaihdetaan uuteen asiakaspalveluaikoina.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisteröity voi halutessaan kieltää markkinointitekstiviestien ja markkinointisähköpostien lähettämisen hänelle. Rekisteröity voi asiakkuutensa päätyttyä vaatia tietojensa poistamista rekisteristä.

Näitä asioita koskevat viestit osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä selaimen tai laitteensa asetuksista. Tämä kuitenkin voi hankaloittaa sivuston käyttöä.


Takaisin uutisiin